Kort

Kriterier for å søke?

Med kredittkort kan du handle først og betale senere. Du kan betale for varekjøp eller ta ut kontanter de fleste steder i hele verden. Med et vanlig bankkort belastes din bankkonto ved kjøpet. Fordelen med et kredittkort er at du…